Al geruime tijd lopen meerdere projecten met betrekking tot de inzet van de Reclassering en de samenwerking met de Penitentiaire Inrichtingen (PI). Daar is de Wet Straffen en Beschermen bij gekomen. Deze projecten zijn gericht op de inrichting van de integrale begeleiding van gedetineerden binnen de PI’s en zijn in de loop van de tijd als losstaande projecten georganiseerd. De gehanteerde aanpak en werkwijze geven onvoldoende grip en zekerheid in relatie tot tijdige oplevering van de benodigde resultaten. Dit vraagt om herziening van de opzet en besturing van het programma gericht op resultaat en samenhang.

In opdracht van de directie van de 3 reclasseringsorganisaties (3RO) heeft dit geleid tot een nieuwe programma opzet waarin de lopende projecten zijn ondergebracht in één programma ‘Reclasseren in de PI’, gericht op het opleveren van de noodzakelijke resultaten, op tijd en binnen budget. MLC-er Roel Hartong is aangesteld als 3RO-programmamanager.

Aanpak:

  • Organiseren van een nieuwe programmaopzet, inclusief opdrachtgeverschap en besturing
  • Actualiseren van de programmaplanning en begroting
  • Afstemmen en verbinden met stakeholders
  • Managen van het programma en aansturen programmateam

Deliverables:           

Herziening aanpak en besturing gericht op de levering van de benodigde resultaten vanuit de samenhang.

 Resultaat:  

Grip op het programma, dit betekent dat het jaar 2021 een belangrijk jaar is voor het opleveren van de resultaten van langlopende trajecten en de bijdrage aan het realiseren van strategische doelen van de reclassering met betrekking tot de begeleiding van gedetineerden door middel van duurzame, integrale trajecten.

Opdrachtgever

  • 3 Reclasseringsorganisaties (3RO): Reclassering Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en Leger Des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R)

Opdrachttitel

  • Grip op transitie vanuit samenhang en met focus op resultaat

Doorlooptijd

  • Vanaf februari 2021 tot eind 2021