NS transformeert naar een procesgerichte en datagedreven organisatie. Het programma ‘Baat Bij Proces’ (BBP) realiseert daartoe één gemeenschappelijke taal en beeld over processen & procesgericht werken. Proceseigenaren zijn hierbij end-to-end verantwoordelijk voor de besturing, beheersing en verbetering van hun processen. Ter ondersteuning van de proceseigenaren bestaat de behoefte aan een gebruikersvriendelijk portaal als communicatieschil voor de ontsluiting van informatie over prestaties en inrichting van de (hoofd)processen. De inrichting van processen en de gerelateerde informatie wordt beschreven (gemodelleerd) in ARIS en verbonden met het Internal Control Framework. Via het portaal is de procesinformatie op een laagdrempelige en praktische manier te gebruiken door de verschillende doelgroepen.

Het doel van de opdracht is het realiseren van het portaal voor een gebruiksvriendelijke ontsluiting van de ARIS-modellen.

Aanpak:

  • Uitwerken opzet van de communicatieschil.
  • Afstemmen van de behoeftes en eisen aan de inrichting met de proceseigenaren.
  • Realiseren van de communicatieschil in ARIS Connect: het vormgeven van het portaal in een huisstijl met een overzichtelijke lay-out en efficiënte navigatie door het processenlandschap. Het portaal is voorzien van functionaliteit die aansluit bij de behoeftes en eisen.
  • Demonstreren van een werkend prototype.

Deliverables:           

Een werkend prototype van het portaal (als minimum viable product) in ARIS Connect. Het prototype sluit zowel inhoudelijk als in vorm aan bij de doelstelling van het procesgericht werken van NS.

 Resultaat:  

NS heeft een werkend prototype van een gebruikersvriendelijk portaal voor de proceseigenaren. Het prototype vormt de basis voor de verdere uitrol van het proces- en datagedreven gedachtengoed binnen NS.

Opdrachtgever

  • NS

Opdrachttitel

  • Realiseren communicatieschil voor gebruikersvriendelijk ontsluiting ARIS-modellen.

Doorlooptijd

  • November 2020 – Januari 2021