Vanuit de missie “Samen de gezondheid van mensen verbeteren en de zorg voor morgen creëren” moderniseert UMC Utrecht de bedrijfsvoering. Dit aan de hand van 3 pijlers:

 • Uniform vanuit UMC Utrecht als één organisatie
 • Effectief gericht op het bereiken van de gezamenlijke doelen
 • Efficiënt gericht op een doelmatige besteding van maatschappelijke middelen.

Een belangrijk onderdeel van deze modernisering is het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van operationele (1e lijn),  beleid- (2e lijn) en onafhankelijke auditprocessen (3e lijn), verwoord in het model van de 3-lijnen-van-verantwoordelijkheid (3LvV).

Het doel van de opdracht was om dit model te concretiseren in een hanteerbare aanpak voor implementatie, zodat de verschillende directies de implementatie zelf ter hand kunnen nemen.

Aanpak:

 • Verdiepen en communiceerbaar maken van het gedachtengoed van 3LvV
 • In beeld brengen van de huidige procesinrichting en het ontwikkelen van een generieke aanpak voor implementatie.
 • Toetsen van deze generieke aanpak voor één beleidsdomein.

 

Resultaat/opbrengst:   

 • Procesarchitectuurmodel gebaseerd op de 3-lijnen-van-verantwoordelijkheid.
 • Uitwerking van generieke procesmodellen van 1e en 2e lijns-processen
 • Duiding van procesrollen – en verantwoordelijkheden
 • Generieke aanpak en een model om per domein -in samenwerking met betrokken management en medewerkers- de benodigde 1e en 2e lijns-processen en noodzakelijke acties vast te stellen.

 

UMC Utrecht logo 2

Opdrachtgever

 • UMC Utrecht

Opdrachttitel

 • Implementeren 3-lijnen-van-verantwoordelijkheid

Doorlooptijd

 • september – oktober 2020