Het Rode Kruis is het grootste humanitaire netwerk ter wereld. MLC heeft het Rode Kruis ondersteunt door een gratis opdracht te doen. Vanwege de crisistoestand rondom vluchtelingen uit Syrie heeft MLC niet alleen geholpen met een klanttevredenheidsonderzoek, maar ook met het uitroepen van een crisistoestand en te kijken naar het draaiboek.

Rode kruis

“Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens”

Het Nederlandse Rode Kruis maakt deel uit van het grootste humanitaire netwerk ter wereld: de internationale Rode Kruis-beweging. Voor velen staat het embleem voor directe hulp aan mensen in nood: in conflictgebieden, na rampen en in eigen land. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn.
De kracht van het Rode Kruis? de vrijwilligers.

Oplossing

Door de vluchtelingstroom vanuit Syrië ontstond er binnen het Rode Kruis een hulpvraag. MLC heeft een helpende hand geboden om met het Rode Kruis een ‘crisistoestand’ uit te roepen en te kijken naar het draaiboek. Daarnaast werd er nog een meting verricht rondom de klanttevredenheid

  • Na de crisistoestand heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is het draaiboek op essentiële onderdelen aangepast.
    De vraag daarbij was hoe de processen verlopen zijn tijdens het (voor het eerst) uitroepen van een crisistoestand
  • Onderzoek klanttevredenheid.

Resultaat

  • Draaiboek tijdens crisistoestanden waarin alle relevante zaken in beschreven zijn.
  • De opzet van een klanttevredenheidsonderzoek.