Thales Cryogenics is producent van cryogenic koelsystemen, batterijen, pulse-tubes en monoblocs. Een hoofddoel van Thales Cryogenics is om de non-quality costs te verlagen. De verwachting is dat deze kosten voor grote delen veroorzaakt worden door uitval, rework en scrap.  MLC is gevraagd om een proces- en data-analyse uit te voeren op het maakproces van de koelsystemen, waarbij inzicht wordt geboden in de oorzaken van deze kosten.

Aanpak

 • Voor het begin van de data-analyse is kennis opgedaan van de werkprocessen binnen Thales Cryogenics en hoe ze bijdragen aan het opleveren van hun eindproducten.
 • Data is verzameld uit de verschillende systemen van Thales en ingelezen in de analyse tools van MLC. Databewerking is uitgevoerd om de gegevenssoorten aan elkaar te verbinden en in te zetten als kenmerk van de processen.
 • De eerste inzichten uit de data-analyse zijn gericht op het verloop van de processen en zijn in een presentatie gedeeld met Thales Cryogenics om de vraagstelling aan te scherpen.
 • In de volgende fase zijn Data Science methoden ingezet om de invloed op het ontstaan van non-quality cost te achterhalen.
 • Vanwege de specifieke productkennis is een werksessie met Thales Cryogenics georganiseerd om de waarde van de opgedane inzichten juist in te kunnen schatten.
 • De resultaten van de analyse zijn opgeleverd in een interactief dashboard.

Deliverables

 • Oorzaken van het ontstaan en de toename van non-quality costs zijn geïdentificeerd en gepresenteerd in een interactieve Power BI dashboard. De proceseigenaren zijn in staat gesteld om benodigde aanpassingen te identificeren en kostenbesparende maatregelingen door te voeren. Om waarde voor de bedrijfsvoering te verzekeren is nauwe afstemming met Thales Cryogenics gehouden.

Resultaat

 • Handvatten zijn opgeleverd om het proces, productportfolio en systemen aan te passen op zeer gedetailleerd niveau. Een voorbeeld: Een belangrijk oorzaak van rework bleek de ruwheid van de zuigers, die in koelsystemen zitten, te zijn. Bij een gladde zuiger bleek meer rework aanwezig, wat problemen in de slijpmethode aangaf.

Thales Logo

Opdrachtgever

 • Thales Cryogenics

Doorlooptijd/omvang

 • februari 2019 – juli 2019

Scope

 • Data Science; Maakindustrie; doorlooptijd, rework, werkdruk, scrap, uitval; Analysetools R, SQL, PowerBi