Onze consultants komen regelmatig samen voor een boekbespreking. Recent stond Engage! Reisgids voor veranderavonturen van Woody van Olffen, Raymond Maas en Wouter Visser op het programma. We stelden Rik Ellenbroek en Femke van der Leij, consultants bij MLC die het boek hebben gelezen, drie vragen over het boek.

Waarom hebben jullie voor dit boek gekozen?
In onze opdrachten hebben we, naast de inhoud die we brengen, ook te maken met de veranderkant. Hoe neem je mensen mee en krijg je mensen enthousiast? Hoe zet je de verandering in beweging en hoe zorg je ervoor dat de verandering wordt gedragen en steeds meer mensen de verandering ondersteunen en positief in de organisatie uitdragen? Daarnaast ligt onze interesse op dit gebied en volgen we graag de laatste inzichten en nieuwe ontwikkelingen. Op aanraden van collega Freek Hermkens en de gezamenlijke interesse die we hebben, zijn we dit boek gaan lezen. Wekelijks hebben we contact gehouden om de opgedane inzichten gecombineerd met onze eigen praktijk met elkaar te delen.

Het boek gaat over organisaties die zelf actief hun toekomst willen vormgeven en gaat in op hoe je dergelijke veranderavonturen samen aangaat en hier als deelnemer leidend in kunt optreden, hoe je het proces kunt voeden en het positief kunt helpen ontwikkelen. Het gaat hierbij om echte diepe organisatieveranderingen, over transformatie. Waarbij oud gedrag en oude vormen moeten worden losgelaten en nieuwe worden aangeleerd. De schrijvers van het boek stellen dat een veranderavontuur boven alles een gezamenlijk leerproces is. De nadruk in dit boek ligt dan ook op verbinden en “leren te leren”.

Het is een praktische reisgids voor change agents en iedereen die te midden van alle turbulentie leiding moet geven, aan zowel anderen als zichzelf. Het boek is een aanvulling op andere boeken door het Change Canvas, die een nieuwe blik en praktische invulling geeft aan hoe je als veranderteam de verandering in de organisatie te weeg brengt en hoe je de verandering die je inzet volhoudt.

 

Wat zijn de belangrijkste redenen om dit boek te lezen?

1) Het Change Canvas is een praktisch handvat voor in de praktijk.
Het boek geeft met behulp van het Change Canvas een praktisch denkmodel om de veranderingen in organisaties te starten. Het Change Canvas bestaat uit drie panelen: het verhalenbord (het waarom), omslagenbord (het hoe) en actiebord (het wat en wie) die houvast bieden in de verschillende aspecten binnen de veranderreis.
Het gezamenlijk invullen en doordenken van het Change Canvas heeft een aantal grote voordelen die tot een snelle lancering van het veranderproces kunnen leiden:

  • De juiste vragen worden gesteld en de juiste gesprekken gevoerd
  • De juiste mensen komen in de juiste rollen beschikbaar
  • De verandercoalitie leert elkaar diepgaander kennen en kan alvast experimenteren met de nieuwe regels voor de onderlinge omgang

Naast het Change Canvas biedt het boek verschillende modellen om toe te passen in de praktijk en worden de ervaringen van de schrijvers van het toepassen van deze modellen in de praktijk toegelicht.

2) In de praktijk zien we veranderinitiatieven om allerlei redenen stranden.
Door het Change Canvas en de verschillende modellen en tips voor in de praktijk die in het boek worden aangeboden word je herinnerd en geholpen met de invulling van de eigen rol die je hebt in de verandering en de invloed die je uit kunt oefenen, zowel individueel als change agents gezamenlijk. Daarnaast geeft het boek handvatten hoe je omgaat met als de verandering stokt. En krijg je inzicht in het verschil tussen weerstand en de zogenoemde echte red alerts die tot stilstand van de verandering kunnen leiden en hoe je hier in de praktijk mee om kunt gaan.

3) Het maakt je bewust van de benodigde rollen in de verandering en hoe je als change agents met elkaar invulling geeft aan de samenwerking.
En hoe je de verbinding met elkaar houdt en blijft leren van hetgeen is voorgevallen en daar gepaste vervolgacties op onderneemt. Ieder vanuit zijn eigen kracht en rol, met ieders bijdrage, met respect voor elkaar waarin het geven en ontvangen van constructieve feedback wordt gestimuleerd om samen te leren en te ontwikkelen.

 

Ontbreekt er volgens jullie nog iets in het boek?
Het boek smaakte af ten toe naar meer op het gebied van hoe je met bepaalde culturen en type mensen om gaat waar je in de praktijk mee te maken hebt in combinatie met de aangeboden modellen uit het boek.
In de organisaties waar wij komen verschillen de culturen van elkaar en komen we verschillende type mensen tegen. Bij sommige modellen zetten wij onze vraagtekens of het aan zou slaan of wat je er aan kan doen om het model doelgericht te maken zodat het wel toepasbaar is.
Naar onze mening was het een waardevolle toevoeging geweest om hier op in te gaan.

Geef een antwoord

Je e-mailadres wordt niet weergegeven op de website. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *